Business Card

17 04, 2019

Round Corner Business Card Printing

2021-10-04T16:15:17+08:00April 17th, 2019|Business Card, Digital Printing, Offset Printing, Produk|0 Comments

Business Card Printing Business card atau kad perniagaan merupakan satu bahan promosi yang membawa identiti seseorang atau sesebuah organisasi. Kebiasaannya kad diberikan kepada individu dalam sesebuah perjumpaan. Ianya mengandungi beberapa [...]